Gemeente Basisschool Octopus

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Bij gevoelige onderwerpen kan een schoolraad ervoor kiezen om te vergaderen zonder schoolbestuur en directie.

De voorzitter van de schoolraad wordt gekozen door de leden van de schoolraad. Na vier jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen. Leden die om een bepaalde reden uit de schoolraad stappen tijdens hun lopende mandaat, worden vervangen.

Deel deze pagina