Gemeente Basisschool Octopus

Taken schoolraad

De schoolraad bespreekt schoolse thema’s in alle openheid. Het schoolbestuur zorgt voor de nodige informatie. Uiteindelijk geeft de schoolraad, na grondig overleg, een advies aan het schoolbestuur.

Advies van de schoolraad is onder meer nodig bij:

  • het opstellen of aanpassen van het schoolreglement;
  • het invullen van de beschikbare lestijden;
  • het opstellen van de taakomschrijving van de directeur;
  • het opstellen van de taakomschrijvingen van leerkrachten;
  • verbouwingswerken aan de school;
  • pedagogische projecten;
  • samenwerkingsverbanden met andere scholen;
  • het goedkeuren van jaarlijkse verlofdagen.

Deel deze pagina