Gemeente Basisschool Octopus

Schoolbrochure

Bij inschrijving van een eerste kind en bij elke wijziging moeten we aan alle ouders onze schoolbrochure met pedagogisch project, afsprakennota, leefregels en schoolreglement bezorgen.
Via onze website is deze info voor iedereen steeds beschikbaar en lijkt ons een papieren exemplaar voor heel wat ouders overbodig.

Ouders hebben op eenvoudige vraag echter steeds recht op een papieren exemplaar.

Deel deze pagina