Gemeente Basisschool Octopus

Voor- en naschoolse opvang

Ochtend

Indien u opvang nodig heeft vóór 08:00 u kan u terecht bij het Speelhuis. Dit zowel voor kleuters als lagere schoolleerlingen. U dient hiervoor in te schrijven. Meer informatie vindt u via het tabblad 'links' bij het topic BKO.

Vanaf 08:00 u is er opvang voorzien op school. De school start om 08:40 u.

Avond

Elke dag is er opvang voorzien op school tot een kwartier na schooltijd. Concreet betekent dit:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt de school om 15:20u.
  • U kan uw kind op school ophalen tot 15:50 u.
  • Op woensdag eindigt de school om 12:15 u.
  • U kan uw kind op school ophalen tot 12:30 u.

Indien u nood heeft aan naschoolse opvang doet u het volgende;

Kleuters kunnen elke schooldag 's avonds na schooltijd terecht in het Speelhuis. Vergeet hiervoor niet in te schrijven! Inschrijven kan hier.

Lagere schoolleerlingen kunnen enkel op woensdagnamiddag naar het Speelhuis. Voor de andere schooldagen kunnen zij terecht bij de naschoolse opvang op school. Chris Liesenborghs staat in voor de opvang van de lagere schoolkinderen samen met Lilia. De opvang vindt plaats in de schoolgebouwen, nl. in de refter (waar gezelschapsspelen, ... voorzien zijn), op de voorste en op de grote speelplaats.

Hiernaast kan de leerling op dinsdag en donderdag vanaf 15:30 u tot 16:30 u naar de huiswerkklas gaan in het lokaal van 2B. De kinderen mogen naar buiten om te gaan spelen wanneer hun huiswerk af is. Carole Stroobants helpt de kinderen in de huiswerkklas.

Indien uw kind uitzonderlijk in de opvang of huiswerkklas blijft, gelieve het secretariaat of de naschoolse opvang te verwittigen.

Deel deze pagina