Gemeente Basisschool Octopus

Kleuterschool

In onze Octopusschool hebben wij ongeveer een 100-tal kleutertjes. Zij zijn verdeeld over 6 kleuterklassen : drie klassen van 2,5- en 3-jarigen (KA, KC en KE) en drie klassen van 4- en 5-jarigen (KB, KD en KF).

Het gebouw van de kleuterschool is ingedeeld in 3 blokken waarin telkens 2 kleuterklassen gevestigd zijn. Per blok hebben we er voor gekozen een klas met 2,5- en 3-jarigen en een klas met 4- en 5-jarigen te combineren. 

Deze organisatie verruimt de mogelijkheden om nog meer leeftijdsoverschrijdend aan de slag te gaan. Dit bevordert hun zelfredzaamheid en hun sociale vaardigheden. Onze kleuters leren immers van bij het begin zorg te dragen voor elkaar: de oudere voor de jongere en de sterkere voor zij die het wat moeilijker hebben.

Een bijkomend voordeel is dat sterkere kleuters activiteiten kunnen meedoen van een oudere groep. En omgekeerd kunnen kleuters die het wat moeilijker hebben nog eens een activiteit meedoen van de jongere kleuters.

Op deze manier hebben ze ook een succeservaring, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.
Dit leren van en met elkaar draagt samen met schrijfdans, contractwerk en groepswerk tussen onze 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar bij tot het gedifferentieerd aanbod dat wij voor onze kleuters willen voorzien.

Kleuterjuffen en kinderverzorgsters

Juf Inne biedt extra zorg en hulp aan aan de kleuters die bv. moeilijker spreken, motorisch een beetje minder lenig zijn, nog niet de juiste pengreep beet hebben, ...

Juf Sofie zal zorg bij kleuters geven op vrijdag (wekelijks) en op woensdag (2-wekelijks).

Deel deze pagina