Gemeente Basisschool Octopus

Zorgvisie

Zorgen moet je DOEN, niet maken!

Als school streven we ernaar dat onze kinderen en het leerkrachtenteam zich goed voelen met hun mogelijkheden en hun eigenheid. Je goed voelen met je sterke en minder sterke kanten is immers de start om tot leren te komen.

We willen aandacht voor elk kind, want elk kind heeft andere noden en moet evenveel kansen krijgen. Kinderen die niet goed in hun vel zitten, moeilijkheden hebben met leerstof, die een leervoorsprong hebben, die een gedragsstoornis vertonen… allemaal kinderen met specifieke noden.

We zetten in op een zo breed mogelijk onderwijs waarbij overleg binnen de school, met de ouders, het kind en externen belangrijk zijn. Hierbij zijn zowel professionelen (leerkrachten, CLB, logo, …) als ervaringsdeskundigen (ouders en kind) belangrijk.

Samen zoeken we naar een gepaste aanpak die aansluit bij het individuele kind zodat ze kunnen evolueren en groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling.

Deel deze pagina