Gemeente Basisschool Octopus

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert op regelmatige basis om een goede en nauwe samenwerking met de school te bewerkstelligen.

Onderwerpen die regelmatig aan bod komen: financiën, toekomstige activiteiten, aanleg laatste stuk speelplaats, aankopen voor de school, bekommernissen, zoeken van vrijwillige helpers (in school of op activiteiten), ...

Hier vind u de data van de volgende vergaderingen.

Iedereen is welkom om te komen luisteren, zonder verplichtingen!