Gemeente Basisschool Octopus

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert op regelmatige basis om een goede en nauwe samenwerking met de school te bewerkstelligen.

Onderwerpen die regelmatig aan bod komen: financiën, toekomstige activiteiten, aanleg laatste stuk speelplaats, aankopen voor de school, bekommernissen, zoeken van vrijwillige helpers (in school of op activiteiten), ...

Iedereen is welkom om te komen luisteren, zonder verplichtingen!

Data vergaderingen 2020-2021:

- 9/11/2020

- 7/12/2020

- 8/02/2021

- 1/03/2021

- 10/05/2021