Gemeente Basisschool Octopus

Zorg

Onze school staat gekend als een zorgschool. Onze leerkrachten proberen de leerstof op maat van ieder kind aan te bieden. Daarnaast geven zij zorgverbreding- en verdieping door remediërings- en uitbreidingsoefeningen aan te reiken op maat van ieder kind.

Remediëring kan gebeuren door extra oefeningen, hulpmiddelen aanreiken (visuele voorstellingen, ...), extra uitleg, werken in kleinere groepjes met een minijuf of minimeester, ADI-methode, ....

Verdieping en uitbreiding wordt aangeboden aan leerlingen die vlot de leerstof kunnen verwerken. Zij worden extra uitgedaagd door moeilijkere oefeningen.

Leerlingen die een IQ-test hebben afgelegd en leerlingen die door de leerkrachten aangeduid worden als zijnde ver voor op de leerstof, kunnen gedurende 1 uur per week naar de Octoplusklas.

Zorgcoördinator: Silke De Pauw