Gemeente Basisschool Octopus

Verkeer

De leerlingen leren het belang van zich goed zichtbaar te maken in het verkeer. Verschillende initiatieven worden jaarlijks gevolgd om de leerlingen bewust te maken van het gevaar van het verkeer.

O.a. meester op de fiets, fluoweek, Strapdag ...