Gemeente Basisschool Octopus

Schoolreglement

Het reglement omvat alle wettelijke verplichtingen waaraan een school zich dient te houden. Het is goedgekeurd door het schoolbestuur: de gemeenteraad. 

U vindt het schoolreglement in bijlage.