Gemeente Basisschool Octopus

Protestantse godsdienst

PEGo staat voor: Protestants Evangelisch Godsdienstonderwijs.

In deze lessen vormt de Bijbel de basis, aangepast aan de leefwereld en de (geloofs)ontwikkeling van het kind.

Christelijke waarden worden op een speelse wijze aangebracht en door de (doorgaans) kleine klasjes is er veel aandacht voor de specifieke mogelijkheden, vragen en interesses van de kinderen.

Dit alles wordt gebracht in afwisselende lessen waarin creativiteit, gesprekjes, (Bijbel)verhalen en liedjes ruim aan bod komen.