Gemeente Basisschool Octopus

Niet-confessionele zedenleer

Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer, waarbij het vrijzinnig humanisme centraal staat, werken de leerlingen rond een heleboel onderwerpen en thema's.

Deze thema's worden op verschillende manieren benaderd en uitgediept: stellingenspel, filosofische gesprekken, debatten, eigen ervaringen, inspirerende verhalen en teksten,...

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens deze lessen kunnen werken aan zichzelf zoals: durven spreken, je eigen mening verkondigen, andermans mening respecteren, kritisch denken,…

Per leeftijd wordt er stapsgewijs gewerkt aan dit leerproces; soms ook met het nodige vallen en opstaan. De onderwerpen variëren ook naargelang de leeftijd van het kind.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarrond jullie kinderen tijdens de lessen zullen werken zijn: mens en dier, natuur, sociale opvoeding, andere culturen, kunst, hobby's, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, zichzelf en de anderen, …