Gemeente Basisschool Octopus

Onze visie

Als een vis in het water

We trachten voor een warme sfeer te zorgen door te streven naar samenhorigheid, zowel bij de leerlingen, als bij de leerkrachten, als bij de ouders. We streven ernaar dat de kinderen graag naar onze school komen, dat ze zich er thuis voelen. Zij moeten er zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn.

Om welbevinden te kunnen garanderen, is er vertrouwen nodig, een aangepaste infrastructuur, een ontspannen sfeer, respect voor materiaal en voor elke persoonlijkheid, een lage drempel en een open deur. Betrokkenheid van alle participanten is een voorwaarde om aan welbevinden te kunnen werken.

Bij een optimaal beleid om het welbevinden op schoolniveau te garanderen, worden vooral de positieve punten gebruikt ten goede van het team en de leerlingen.

Bouwers van de toekomst

Een school is een leeromgeving waarbij vooral het leren van de kinderen beoogd wordt, maar tevens het leren van de leerkrachten. De maatschappelijke context en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. We moeten bereid zijn om levenslang te leren en onze aanpak af te stemmen op die veranderende maatschappelijke context, rekening houdend met nieuwe tendensen in onderwijs.

Open school

Iedereen is welkom in onze open school. (Groot)ouders worden geregeld op school uitgenodigd op tal van activiteiten en onze gedreven, enthousiaste ouderraad ondersteunt ons hierbij.

Naast de ouders – via de ouderraad - hebben ook onze leerlingen via een leerlingenraad inspraak op de werking van onze school.

Samen met ouders willen we het beste in kinderen naar boven halen. We streven naar een gedeelde verantwoordelijkheid en nauwe samenwerking in een sfeer van begrip, geduld en vertrouwen.

Ieders talent

Dankzij de brede basiszorg krijgt elk kind de kans om te groeien volgens zijn eigen kunnen. Met onze motiverende en gedifferentieerde aanpak zorgen we dagelijks voor een ideale leeromgeving.

Waar nodig doen we beroep op de kennis van externen om ons optimaal bij te staan bij de begeleiding van onze kinderen. Hierbij hebben we oog voor kennis, vaardigheden en attitudes.

Zo gezond als een vis

Een gezonde geest in een gezond lichaam: ook sport en beweging dragen we hoog in het vaandel. We zwemmen, turnen, fietsen, wandelen en richten naschoolse sportactiviteiten in.

Op ontdekking

Met een nieuwsgierige houding gaan we samen op ontdekking. Een veilig en positief leef- en leerklimaat is de basis om jezelf te kunnen ontplooien, alsook je eigen mogelijkheden en interesses te ontdekken.

Octopus in het groen

We dragen de natuur een warm hart toe door onze groene omgeving in ere te houden en milieubewust om te springen met afval en verpakkingen. Tevens maken we geregeld uitstapjes naar het park en gaan we op openluchtklassen.

Samen op weg

Ook in de klas gaan we samen op weg. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we doelgericht samenwerken

Deel deze pagina