Gemeente Basisschool Octopus

Klasouders

Elke klas heeft een klasouder.  Dit is een ouder van één van de kindjes van de klas die als tussenpersoon fungeert tussen de juf/meester en de ouders. De klasouder contacteert de ouders bv. om te verwittigen dat de kinderen later zullen zijn van een uitstap, zoekt chauffeurs om de kinderen naar een activiteit te brengen, zoekt knutselmateriaal voor de klas, ...

Het is niet de bedoeling dat deze klasouder optreedt als tussenpersoon of als boodschapper voor een gesprek tussen ouder en leerkracht.

In het begin van het schooljaar wordt er rondgevraagd wie deze taak op zich wil nemen. Het is niet noodzakelijk dat deze ouder ieder jaar opnieuw klasouder wordt.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Erica van het oudercomité.