Gemeente Basisschool Octopus

Voorleesweek

Dit schooljaar wordt er gedurende de week van 19 tot 23 november 2018 voorgelezen door vrijwilligers en dit om de leerlingen zin te doen krijgen in lezen. We mogen dit jaar rekenen op juffen, meester, ouders, grootouders die zullen voorlezen. Dit schooljaar zal ook FUNDELS gebruikt worden. Voor de kleuters tussen 3 en 7 jaar zijn dit bestaande prentenboeken die tot leven komen op een interactieve manier. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.

Voor de lezers tussen zes en tien jaar wordt er via Fundels geoefend op algemene leesvaardigheden, technisch en begrijpend lezen dankzij een uitgebreide catalogus van bestaande AVI-boekjes die in een digitaal platform zijn ondergebracht.

Wij wensen iedereen veel (voor)leesplezier!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers!