Gemeente Basisschool Octopus

Ouderraad

De ouderraad is een groep geëngageerde ouders die de samenwerking tussen ouders en school wil bevorderen. We willen samen met de directie en het volledige schoolteam (leerkrachten en ondersteunend personeel) onze school verder uitbouwen tot een leefgemeenschap waar onze kinderen zich goed voelen, geborgenheid vinden en ontplooiingskansen krijgen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de directie en het volledige schoolteam.
 
Als ouderraad zijn we ervan overtuigd dat door samenwerking tussen alle betrokkenen we ervoor zorgen dat onze school een warme plek is én blijft voor onze kinderen.

Deel deze pagina