Gemeente Basisschool Octopus

School- en studietoelagen

In functie van het ontvangen van de schooltoelagen, is het belangrijk om steeds op tijd in school aanwezig te zijn. Het Ministerie van Onderwijs houdt rekening met de effectieve aan- en afwezigheden van uw kind op school.

Meer info: link school- en studietoelagen