Gemeente Basisschool Octopus

Kerntaken ouderraad

Informeren en communiceren

Via de nieuwsbrieven en de website van de school houden we alle ouders op de hoogte over het schoolgebeuren en de werking van de ouderraad.

Ontmoetingsactiviteiten organiseren

Zo zorgen we ervoor dat ouders elkaar en de school leren kennen.

De school ondersteunen

Zowel op financieel vlak als door hulp te bieden. We doen dat steeds in overleg met de school. Benieuwd wat we al deden en nog doen? 

Inspraak van ouders organiseren

De ouderraad is de stem van de ouders in het schoolbeleid. We doen dat onder andere door de schoolraad te adviseren.

Deel deze pagina