Gemeente Basisschool Octopus

Octoplusklas

De Octoplusklas is bedoeld voor onze leerlingen die hoogbegaafd zijn of die meer uitdaging nodig hebben.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die op vrijwillige basis iets willen aanleren aan onze Octoplussers. Hierbij denken wij aan een vreemde taal, programmeren, PC-programma's (Word, Powerpoint, ...) , mindmaps maken, ...

Zaken zoals schaakles, initiatie programmeren, ... hebben in het verleden al op het programma gestaan.

 

1. Voor wie is de octoplusklas bestemd?

De leerlingen die voor de octoplusklas geselecteerd worden, zijn:

  • OF hoogbegaafd (o.b.v. IQ-test)
  • OF meerbegaafd (o.b.v. IQ-test)
  • EN hebben een duidelijke nood aan uitdaging over de ganse lijn (dit wordt bepaald door het schoolteam op basis van het zorgdossier)
  • EN kunnen bij elke les makkelijk inpikken (dit wordt bepaald door de klasleerkracht)

 

2. Wat houdt de octoplusklas in?

Dit jaar zal er in de octoplusklas per groep gewerkt worden aan een project:

groep

leerjaar

inhoud

1

2de + 3de leerjaar

uitvinders

2

4de leerjaar

Leonardo da Vinci

3

5de leerjaar

pretpark

4

6de leerjaar

Escher

 

3. Wanneer gaan de leerlingen naar de octoplusklas en wie begeleidt ze?

De leerlingen gaan op dinsdagvoormiddag naar de octoplusklas en werden het eerste trimester begeleid door juf Kirsten.

 

4. Wat wordt er van de leerlingen in de octoplusklas verwacht?

We verwachten dat de leerlingen betrokken zijn en actief deelnemen aan het voorgestelde project.

Bij een gebrek aan inzet en/of storend gedrag in de octoplusklas zal de toegang (al dan niet tijdelijk) worden stopgezet.

Ook wanneer niet langer voldaan wordt aan bovengenoemde criteria (zie punt 1) zal de octoplusklas worden stopgezet.

De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Mocht u vragen hebben of wenst u een gesprek, dan kan u altijd de zorgcoördinator contacteren.