Gemeente Basisschool Octopus

Octoplusklas

1. Voor wie is de octoplusklas bestemd?
De leerlingen die voor de octoplusklas geselecteerd worden:
 
          hebben in de klas voldoende differentiatie gekregen; compacten, verbreden of verdiepen.
 
EN     hebben een duidelijke nood aan uitdaging over de ganse lijn wat zich weerspiegelt in hun rapportresultaten en LVS-score.
          (dit wordt bepaald door het schoolteam o.b.v. het rapport, LVS (> pc 75) en zorgdossier)
 
EN     kunnen bij elke les makkelijk inpikken.
          (dit wordt bepaald door de klasleerkracht)
 
2. Wat houdt de octoplusklas in?
Dit jaar zal er in de octoplusklas per groep gewerkt worden aan verschillende projecten. Deze projecten worden bepaald door de leerlingen zelf. We gaan samen op zoek naar hun interesses om zo uitdagende projecten te vinden op maat van elke groep.
 
3. Wanneer gaan de leerlingen naar de octoplusklas en wie begeleidt ze?
De leerlingen gaan op donderdagvoormiddag naar de octoplusklas en zullen dit jaar begeleid worden door meester Wouter. De octoplusklas gaat elke week door.
 
4. Wat wordt er van de leerlingen in de octoplusklas verwacht?
  • De leerlingen zijn betrokken en nemen actief deel aan het voorgestelde project.
  • De taken en lessen van de leerlingen in de klas zijn volledig in orde.
5. Wanneer kan de octoplusklas stopgezet worden?
  • Bij een gebrek aan inzet en/of storend gedrag in de octoplusklas.
  • Wanneer taken en lessen in de klas niet in orde zijn.
  • Bij een gebrek aan inzet en/of storend gedrag in de klas/L.O./LBV
  • Wanneer niet langer voldaan wordt aan bovengenoemde criteria (zie punt 1).
De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 
Mocht u vragen hebben of wenst u een gesprek, dan kan u ons altijd contacteren via het telefoonnummer van de school.