Gemeente Basisschool Octopus

Naschoolse opvang

Iedere schooldag verzorgt het team de opvang voor 08:00 u tot 08:30 u en vanaf 15:45 u tot 18:00 u. Op woensdag van 12:05 u tot 12:35 u.

Dit team bestaat uit drie personen :  Gerd Van Herck, Ilse Bollaerts en Pieter Troost. Zij staan in voor de opvang van de lagereschoolkinderen. De opvang vindt plaats in de schoolgebouwen, nl. in de refter (waar gezelschapsspelen, ... voorzien zijn), op de voorste en op de grote speelplaats.

Hiernaast kan de leerling op dinsdag en donderdag vanaf 15:45 u tot 16:45 u naar de huiswerkklas gaan in het lokaal van 5B (speelzolder). De kinderen mogen naar buiten om te gaan spelen wanneer hun huiswerk af is.

De kleuters worden door de collega's van de BKO "het Speelhuis" afgehaald om 15:45 u.

Indien uw kind uitzonderlijk in de opvang of huiswerkklas blijft, gelieve het secretariaat of de naschoolse opvang te verwittigen.