Gemeente Basisschool Octopus

Naschoolse opvang

Iedere schooldag verzorgt het team de opvang voor 08:00 u tot 08:30 u en vanaf 15:45 u tot 18:00 u. Op woensdag van 12:05 u tot 12:35 u.

Dit team bestaat uit de dames: Gerd Van Herck, Chris Wouters en Nadia Verstraeten. Zij staan in voor de opvang van de lagereschoolkinderen. De opvang vindt plaats in de schoolgebouwen, nl. in de refter (waar gezelschapsspelen, ... voorzien zijn) en op de voorste speelplaats.

Hiernaast kan de leerling op maandag en donderdag vanaf 15:45 u naar de huiswerkklas gaan in het lokaal van 2A. Om dit rustig en ordelijk te laten verlopen en zo min mogelijk de andere leerlingen te storen, wordt er in blokken van 15' gewerkt. D.w.z. dat de kinderen naar buiten mogen om te gaan spelen wanneer hun huiswerk af is. Ze mogen vertrekken om 16:00u, 16:15 u, 16:30 u en tenslotte op om16:45u. 

De kleuters worden door de collega's van de BKO "het Speelhuis" afgehaald om 15:45 u.

Indien uw kind uitzonderlijk in de opvang of huiswerkklas blijft, gelieve het secretariaat (015/21.01.79) of de naschoolse opvang (0492/58.37.71) te verwittigen.