Gemeente Basisschool Octopus

CORONA NIEUWS

Gepubliceerd op  wo 03 jun 2020

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de klasgroep is de bubbel. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. De leerlingen eten in de klas of buiten.
 • Afstand houden (1,5 meter): in de klas is het niet nodig om 1,5 meter af te houden tussen de leerlingen/kleuters. In de lagere school houdt de leerkracht zoveel mogelijk afstand van de leerlingen. Bij het binnenkomen, in de gangen en de toiletten letten we wel op de social distancing.
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker en/of face shield. In de kleuterschool moeten de leerkrachten alleen hun mondmasker én face shield dragen bij de begeleiding van het toiletbezoek van de kleuters.
 • Netheid: personeel en leerlingen wassen hun handen met water en zeep
  • o bij het binnenkomen van de school/klas
  • o voor elke speeltijd
  • o na elke speeltijd
  • o voor en na het toiletbezoek
  • o voor het eten
  • o als ze in hun hand geniest of gehoest hebben
  • o voor ze de school verlaten
 • De lokalen worden regelmatig verlucht, er wordt les gegeven met de deur open. Contactoppervlakken worden 2 maal per dag gereinigd. De banken en stoelen worden met hygiënische doekjes gereinigd op het einde van de dag of bij wissel.  Elke avond worden de lokalen grondig schoongemaakt.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. Doordat er veel meer ouders hun kinderen komen brengen/ophalen is dit een absolute verplichting.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

Openbaar vervoer

Indien u en uw kinderen gebruik dienen te maken van het openbaar vervoer om naar school te komen, brengen wij graag volgende afspraken nog eens onder uw aandacht:

 • Hou afstand.
 • Eerst afstappen, dan opstappen.
 • Koop je vervoersbewijs vooraf.
 • Draag een mondmasker.
 • Stap achteraan op.
 • Ga geschrankt zitten.