Gemeente Basisschool Octopus

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert op regelmatige basis om een goede en nauwe samenwerking met de school te bewerkstelligen.

Onderwerpen die regelmatig aan bod komen: financiën, toekomstige activiteiten, aanleg laatste stuk speelplaats, aankopen voor de school, bekommernissen, zoeken van vrijwillige helpers (in school of op activiteiten), ...

Volgende vergaderingen zijn gepland op: dinsdag 24/01, maandag 20/02, dinsdag 21/03, maandag 08/05, dinsdag 13/06

Iedereen is welkom!