Gemeente Basisschool Octopus

Octoplussers

Vanaf oktober startte de Octoplusklas. Deze is bedoeld voor onze leerlingen die hoogbegaafd zijn of die meer uitdaging nodig hebben.

Marie-Jeanne Jonckers van de Koninklijke Mechelse Schaakclub gaf een eerste module schaken van oktober tot december. Voor de leerlingen die gebeten zijn door het schaken, blijft Marie-Jeanne de vervolgcursus schaken geven op vrijwillige basis. 

Vanaf januari 2017 zal Wim Roscam, papa van Marie (2B), ook "initiatie programmeren" aanbieden.

De woensdagvoormiddag zal er dan als volgt uitzien:

1e lesuur: les

2e lesuur: initiatie programmeren voor de leerlingen die ook blijven schaken

3e lesuur: initiatie programmeren voor de leerlingen die niet meer schaken/schaken voor gevorderden

4e lesuur: schaakles voor gevorderden

Dit betekent dat leerlingen die schaken én programmeren volgen, 3 lesuren les missen. Indien u hiermee akkoord gaat, gelieve dit dan aan te duiden op het briefje dat uw kind vrijdag meekrijgt in de boekentas.

De niet-schakers missen dus één lesuur les.

Ondertussen hebben wij een 40-tal leerlingen die bij de Octoplussers zitten, wat een grote groep is. Daarom zijn we genoodzaakt de lessen "initiatie programmeren" in 2 lesuren op te splitsen zodat de leerlingen nog optimaal kunnen werken aan de pc's.

Dank aan Marie-Jeanne en Wim om deze vrijwillige lessen te willen geven aan onze leerlingen!

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die op vrijwillige basis iets willen aanleren aan onze Octoplussers. Hierbij denken wij aan een vreemde taal, programmeren, PC-programma's (Word, Powerpoint, ...) , mindmaps maken, ...

Interesse: contacteer het secretariaat of juf Lilly